Sağlık ve ilaç sektörü 2020’ye hazırlanıyor

Sosyal Medya ve Medikal Firmalar
Mayıs 15, 2015
Show all

Sağlık ve ilaç sektörü 2020’ye hazırlanıyor

Deloitte’nin 2020’ye ilişkin Sağlık ve İlaç sektörü ile ilgili öngörülerini analiz ettiği raporda, sektördeki birçok dinamiğin değişeceği ve yeni iş modellerinin gelişeceği bir dönemden bahsetmekte. Hayatımızda yavaş yavaş yer almaya başlayan giyilebilir teknoloji ve mobil sağlık uygulamalarının daha fazla önem kazanacağı bu dönemde, hastalık önlenmesi ve erken teşhis imkanı sağlaması adına; başta akademik kurumlarla olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli ön plana çıkacak.world
Günümüzün trendleri ve şartlarını analizi sonucu 2020’ye ilişkin öngörülerini ele alacak olursak, sağlık hizmetleri tüketicilerinin daha bilinçli olacağını, dijital ilaç çağının belirginleşeceğini, giyilebilir teknoloji ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşacağını, birçok ülkenin kapsamlı sağlık kayıtlarının olacağı ve bu verilerin kullanıldığı bir altyapı ağının hazırlanmış olacağı, artık sadece ilaç için değil, hasta ve hastalıklara ilişkin veri ve kayıtlar üzerine odaklı yeni yasal düzenlemelerin geleceği, Ar-Ge işbirliklerinin artacağı, ilaç sektöründe ticari iş yapış modelinde değişmelerin olacağı, yeni iş modellerinin ortaya çıkacağı ve kurumsal itibarın daha fazla önem kazanacağı bir dönemden bahsedebiliriz.